Vooruitkijken

Ondernemersplan

Of je nu hebt besloten om te starten met een eigen onderneming of dat je al jaren ondernemer bent; als je voor de komende jaren een overzicht wil krijgen van wat de resultaten zijn van je voorgenomen koers kan Caudica je ondersteunen bij het opstellen van een ondernemersplan. Denk hierbij aan het opstellen van een investerings- en financieringsbegroting, de exploitatiebegroting en de liquiditeitsbegroting.


Planning, begroting en budget

Ik hoef je niet te vertellen dat het hebben van een doel een groot verschil maakt in de resultaten die je behaalt. Heb je hulp nodig bij het opstellen van je jaarlijkse planning, begroting, taakstellende budget en forecasts?  Dan moet je Caudica bellen.


Advies

Caudica wil graag met je van gedachten wisselen over je huidige bedrijfsvoering en meedenken over verbeteringen of noodzakelijke wijzigingen hierin. Met name waar het gaat om de financiële impact kan ik de consequenties doorrekenen.

Planning, begroting en budget

Ik hoef je niet te vertellen dat het hebben van een doel een groot verschil maakt in de resultaten die je behaalt. Heb je hulp nodig bij het opstellen van je jaarlijkse planning, begroting, taakstellende budget en forecasts?  Dan moet je Caudica bellen.


Advies

Caudica wil graag met je van gedachten wisselen over je huidige bedrijfsvoering en meedenken over verbeteringen of noodzakelijke wijzigingen hierin. Met name waar het gaat om de financiële impact kan ik de consequenties doorrekenen.

Advies

Caudica wil graag met je van gedachten wisselen over je huidige bedrijfsvoering en meedenken over verbeteringen of noodzakelijke wijzigingen hierin. Met name waar het gaat om de financiële impact kan ik de consequenties doorrekenen.